5){$przod=1;}; if (strlen($dol)>5){$dol="";}; if (strlen($gora )>5){$gora="";}; if (strlen($katalog)>5){$katalog=1;}; if (strlen($indeks)>5){$indeks=1;}; if (strlen($opis_ile)>5){$opis_ile=10;}; if (strlen($opis)>5){$opis=1;}; if (strlen($sgf)>5){$sgf="";}; if (strlen($snf)>5){$snf=1;} if (strlen($sgf2)>5){$sgf2="";}; if (strlen($KPL)>5){$KPL=-1;}; if (strlen($kn)>5){$kn="";}; if (strlen($KPL)>5){$KPL=-1;}; $szukaj=str_replace("select","",str_replace("%2C","",str_replace("%24","",str_replace("%3D","",str_replace("%29","",str_replace("%28","",$szukaj)))))); $szukaj=str_replace("union","",str_replace("null","",str_replace("(","",str_replace(")","",str_replace("=","",str_replace("*","",$szukaj)))))); include('poczatek.php'); include('nag_nius.php'); if (!isset($katalog)){ $katalog=3100;} if (!isset($opis_ile)){ $opis_ile=10;} if (!isset($indeks)){ $indeks=6;} include("tabelka.jpg"); include('dol.php'); ?>